Dæmaskjöl

 

Dæmaskjöl sem sýna notkun á KODIAK Excel þjónustum.

Sýnishorn

Skjal

Sýnishorn

Skjal

ESGReport

Skjal með upplýsingum úr sjálfbærnisskýrslum fyrirtækja á markaði.

ESGReport.xlsx new

Rates

Skjal með upplýsingum hvernig sækja á vexti gjaldmiðla, t.d. LIBOR, REIBOR, EURIBOR o.fl.
Rates.xlsx 

GenderLens

GEMMAQ kynjakvarði.
Skjal með upplýsingum um kynjahlutföll í leiðtogastörfum fyrirtækja á íslenskum markaði. 

genderlens.xlsx 

NasdaqOMSXSummary

Skjal sýnir upplýsingar um viðskipti í Nordic Exchange. Meðal annars runur og föll með viðskiptum með ákveðið félag eða á ákveðnum degi eða dagsbili, viðskipti á ákveðnum undirmarkaði, öll gildandi tilboð með ákveðið félag o.s.frv.

NasdaqOMXSummary.xlsx 

 

NasdaqOMXPrices

Skjal með upplýsingum um rauntímaviðskipti í Nordic Exchange. 

NasdaqOMXPrices.xlsx 

ClosingPrices

Skjal með upplýsingum um dagslokaverð bréfa í Nordic Exchange

ClosingPrices.xlsx 

BrokerStatistic

Skjalið sýnir upplýsingar um þátttakendur í Kauphöllinni. Meðal annars magn, veltu, meðalverð og fjölda viðskipta.

BrokerStatistics.xlsx 

BondsCalc - BondsInfo

Skjal sem sýnir upplýsingar um forsendur skuldabréfa. Skjalið sýnir einnig notkun á föllum og runum fyrir útreikninga á ávöxtunarkröfu, núvirði, binditíma o.f.l.

BondsCalc - BondsInfo.xlsx

BondsYields

Skjal með upplýsingum um ávöxtunarkröfu skuldabréfa miðað við viðskipti í NASDAQ OMX Iceland

BondsYield.xlsx 

BondsIndex

GÖGN UPPFÆRAST EKKI LENGUR. 
Skjal með upplýsingum um skuldabréfavísitölur. Sýnir meðal annars nýjasta gildi og þróun.

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

BondsIndex.xlsx 

 

Currencies

Skjalið sýnir veltu á millibankamarkaði með gjaldeyri, gengisvísitölur og gengi helstu gjaldmiðla gagnvart ISK.

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Currencies.xlsx 

Financials

Skjal sem sýnir notkun á föllum og runum fyrir möppuna Financials. Sýnir meðal annars ársreikninga óskráðra fyrirtækja og samanburð á lykiltölum. Þá sýnir skjalið einnig lista fyrirtækja eftir ÍSAT flokkum.

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Financials.xlsx

Funds

Skjalið sýnir gengi og ávöxtun verðbréfasjóða.

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Funds.xlsx

NasdaqOMXIndex

Skjal með upplýsingum um hlutabréfavísitölur. Það sýnir meðal annars nýjasta gildi og þróun hverrar vísitölu. 

 

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

NasdaqOMXIndex.xlsx

Questor

Skjal sem sýnir notkun á föllum og runum fyrir möppuna Questor. Meðal annars árs- og árshlutareikninga fyrirtækja á markaði og samanburður á lykiltölum. 

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Questor.xlsx 

 

Arftaki LIBOR - LIBOR alternative rates

Skjal sem sýnir hvernig á að sækja nýju LIBOR alternative rates. 

Alternativerates.xlsx 

 

This sheet demonstrates how to use the IborRateD KODIAK Excel function.