Example sheets

KODIAK Excel sheets that demonstrate certain KODIAK Excel queries and functions.
PreviewSheet

Rates

Skjal með upplýsingum hvernig sækja á vexti gjaldmiðla, t.d. LIBOR, REIBOR, EURIBOR o.fl.
Rates.xlsx new

GenderLens

GEMMAQ kynjakvarði.
Skjal með upplýsingum um kynjahlutföll í leiðtogastörfum fyrirtækja á íslenskum markaði. 

genderlens.xlsx new

NasdaqOMSXSummary

Skjal sýnir upplýsingar um viðskipti í Nordic Exchange. Meðal annars runur og föl með viðskiptum með ákveðið félag eða á ákveðnum degi eða dagsbili, viðskipti á ákveðnum undirmarkaði, öll gildandi tilboð með ákveðið félag o.s.frv.

NasdaqOMXSummary.xlsx new


NasdaqOMXPrices

Skjal með upplýsingum um rauntímaviðskipti í Nordic Exchange. 

NasdaqOMXPrices.xlsx new

ClosingPrices

Skjal með upplýsingum um dagslokaverð bréfa í Nordic Exchange

ClosingPrices.xlsx new 

BrokerStatistic

Skjalið sýnir upplýsingar um þátttakendur í Kauphöllinni. Meðal annars magn, veltu, meðalverð og fjölda viðskipta.

BrokerStatistics.xlsx new

BondsCalc - BondsInfo

Skjal sem sýnir upplýsingar um forsendur skuldabréfa. Skjalið sýnir einnig notkun á föllum og runum fyrir útreikninga á ávöxtunarkröfu, núvirði, binditíma o.f.l.

BondsCalc - BondsInfo.xlsx

BondsYields

Skjal með upplýsingum um ávöxtunarkröfu skuldabréfa miðað við viðskipti í NASDAQ OMX Iceland

BondsYield.xlsx new 

BondsIndex

GÖGN UPPFÆRAST EKKI LENGUR. 
Skjal með upplýsingum um skuldabréfavísitölur. Sýnir meðal annars nýjasta gildi og þróun.

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

BondsIndex.xlsx 

Currencies

Skjalið sýnir veltu á millibankamarkaði með gjaldeyri, gengisvísitölur og gengi helstu gjaldmiðla gagnvart ISK.


Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Currencies.xlsx 

Financials

Skjal sem sýnir notkun á föllum og runum fyrir möppuna Financials. Sýnir meðal annars ársreikninga óskráðra fyrirtækja og samanburð á lykiltölum. Þá sýnir skjalið einnig lista fyrirtækja eftir ÍSAT flokkum.


Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Financials.xlsx

Funds

Skjalið sýnir gengi og ávöxtun verðbréfasjóða.


Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Funds.xlsx

NasdaqOMXIndex

Skjal með upplýsingum um hlutabréfavísitölur. Það sýnir meðal annars nýjasta gildi og þróun hverrar vísitölu. 


Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

NasdaqOMXIndex.xlsx

Questor

Skjal sem sýnir notkun á föllum og runum fyrir möppuna Questor. Meðal annars árs- og árshlutareikninga fyrirtækja á markaði og samanburður á lykiltölum. 

Nýjustu útgáfu af Excel (Excel 2021 eða Office 365) þarf til þess að allir eiginleikar dæmaskjalsins virki.

Questor.xlsx 


Arftaki LIBOR - LIBOR alternative rates

Skjal sem sýnir hvernig á að sækja nýju LIBOR alternative rates. 

Alternativerates.xlsx 


This sheet demonstrates how to use the IborRateD KODIAK Excel function.

Áhrif undirliða á neysluverðsvísitölu

Gögn frá Hagstofu Íslands um áhrif undirvísitalna á neysluverðsvísitölu.

undirvisitolur.xlsx 

Ávöxtun eftir uppgjör

@kapitalistasvin notandinn á Twitter setti saman skjal fyrir verðbreytingar eftir birtingu uppgjöra. Samantekt fyrir öll hlutabréf.

Ávöxtun eftir uppgjör.xlsx

MAREL Lykiltölur og rekstrarreikningur

Samanburður á Q1 undanfarin ár. Verðbreyting daginn eftir birtingu uppgjörs, sala eftir flokkum og fleira.

marel_20190430.xlsx

Farþegatölur frá PLAY, WOW, Icelandair og Isavia

Skjal sem sækir fjölda farþega per mánuð og reiknar út hlutdeild íslensku flugfélaganna tveggja.

Trafficdata.xlsx


ARION og ARION SDB

Skjal sem sýnir level 1 upplýsingar um bæði ARION á Íslandi ob ARION SDB í sænsku kauphöllinni. Hérna eru líka upplýsingar um intraday gjaldmiðlagengi frá Landsbankanum. Skjalið notar eitthvað af nýjum föllum svo notendur þurfa að smella á Update Kodiak Excel í KODIAK borðanum til þess að fá nýjustu föllin til að virka.

arion_sekisk.xlsx


Bankarnir

Fjárhagsupplýsingar Arion banka, Landsbankans og Íslandsbanka. Athugið að skjalið notar nýjustu útgáfu Company Reports sem heitir í dag Questor.

bankarnir.xlsx

Arðgreiðslur

Upplýsingar um arðgreiðslur skráðra félaga og aðferð við útreikning á leiðréttri verðrunu.

dividends.xlsx

Gengi gjaldmiðla í rauntíma

Gengi helstu gjaldmiðla gagnvart ISK innan dags.

intraday_currencyrates.xls

Veltuvísitala smásölu

Gögn frá Rannsóknasetri verslunarinnar

rsv.xlsx

Velta á gjaldeyrismarkaði

Gögn frá Seðlabanka Íslands um veltu á millibankamarkaði með gjaldeyri

velta_gjaldeyrismarkadur.xlsx new

GAMMA vísitölur

Gildi vísitalna GAMMA.

gamma_visitolur.xlsx

VBSI

Breytingar á eignarhlut 20 stærstu eigenda skráðra félaga.

vbsi_20largest_change_updated.xlsx

Fish

Útflutningur á fiski. Veldu tegund og útflutningsland og þú færð heildarútflutning það sem af er ári auk samanburðar við fyrri ár.

fish_tradeflow.xlsx 

Verð á fiski. Veldu tegund sjáðu hvernig verð og landanir hafa þróast yfir tíma.

fish_prices.xlsx 

Landanir stærstu útgerða á Íslandi og breyting milli ára

fish_largestcompanies_catch.xlsx

Options Calculator

Workbook with a simple Option price calculator

options sýnidæmi

Áhættuálag óverðtryggðra sértryggðra bréfa.xls

Grein Brynjars Arnar Ólafssonar um hátt áhættuálag óverðtryggðra bréfa sem birtist í Viðskiptablaðinu 30. janúar 2014. Hann notast að miklu leyti við upplýsingar úr KODIAK Excel og deilir skjali sem hann notaði við úrvinnslu greinarinnar með okkur.


áhættuálag óverðtryggðra sértryggðra bréfa.xls

visitolur.xls

A template spreadsheet that lists all indexes available from the statistical institution of Iceland in KODIAK Excel. Information regarding each index is described as well as a graph with comparison between indexes.


download sheet

Sjodir.xls

KODIAK Excel spreadsheet that shows charts of historical funds data and functions to find retuns info from 1 year and 4 weeks period. This data is form all the main funds in Iceland.

Sjodir.xls

GengiHlutabrefa.xlsx

KODIAK Excel spreadsheet that demonstrates how to retrieve End Of Day prices and plot a chart.  

download sheetThis sheet demonstrates how to use the ClosingPrices query.

Vaxtaferill.xlsx

KODIAK Excel spreadsheet that demonstrates how to retrieve the yields from different periods.  

download sheetThis sheet demonstrates how to use the LastYieldD function.

Turnover.xlsx

KODIAK Excel spreadsheet that demonstrates how to retrieve the total turnover of the Icelandic Bond and Equity markets.

Users just need to change the From and To dates and KODIAK Excel retrieves the latest turnover from KODIAK data servers. 

Turnover.xlsxThis sheet demonstrates how to use MarketTurnoverPDD and TradableTurnoverPDD functions.

LoanCalculator.xlsx

KODIAK Excel spreadsheet that calculates a typical loan.

download sheet


This sheet demonstrates how to use the Loan Calculator functions like APR and TotalPayments and also the GetCashflow query.

LastPriceYieldDirty.xlsx

KODIAK Excel spreadsheet that demonstrates how to retrieve Market Data from the KODIAK Server.

download sheet


This sheet demonstrates the LastPrice, LastYield, LastDirtyPrice KODIAK Excel funtions.

IndexSymbolWeightD.xlsx

KODIAK Excel spreadsheet that demonstrates how to use get the Index weight for a certain instruments at a chosen date.

download sheet 


This sheet demonstrates the IndexSymbolWeightD function.