Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Þjónustuborð notandi (Service Desk) er skráður af umsjónarmanni notenda (User Creator). Hann getur allt það sama og sölumaður (Sales) nema eftirfarandi:

...